Translation and Meaning of פיראנה in Almaany English-Hebrew Dictionary

 1. caribe:
  פיראנה , סוג דג טורף
 2. piranha:
  פיראנה ( סוג דג טורף )

Synonyms and Antonymous of the word פיראנה in Almaany dictionary

Nearby Words

 1. air lane:
  נתיב אווירי , קו - תעופה , נתיב טיסה קבוע ; מעבר שדרכו נע האוויר ( ברפואה ); פיר של מאוורר
 2. dongle:
  פלאג , התקן הרשאה , התקן המתחבר ליציאה של המחשב ובעזרתו התכנה מוודאת שהיא אינה עותק פיראטי ( מחשבים )
 3. elevator shaft:
  פיר מעלית
 4. fust:
  עובש , עיפוש ; סרחון , צחנה ; פיר של עמוד
 5. gudgeon:
  קברנון , דג החי במים מתוקים ; תם , פתי , המאמין בנקל לכל דבר , מי שקל לרמותו ; פתיון , פיתוי ; ( במכונות ) גליל , בוכנה , פיר , מוט ; ( בספינה ) פותת ההגה
 6. Piraeus:
  פיראוס , עיר נמל ביוון
 7. piratical software:
  תכנה פיראטית ( תכנה אשר הועתקה לא כחוק תוך הפרת זכויות יוצרים )
 8. pirouette:
  ( בבלט ) להסתחרר ; ( לעשות ) פירואט
 9. puree:
  מחית , רסק ( של תפוחי - אדמה או תפוחי - עץ ), פירה
 10. sea rover:
  שודד - ים , פיראט ; אניית פירטים ; אחד המרבה להפליג