Translation and Meaning of inmenging in Almaany English-Dutch Dictionary

 1. direct democracy:
  directe democratie , regeringsvorm waarbij diens burgers rechtstreeks betrokken zijn bij het maken van beslissingen zonder inmenging van de gekozen partijen
 2. Franglais:
  mengeling van Frans en Engels ; Frans dat gesproken of geschreven is met inmenging van Engelse woorden
 3. integrated fiscal - monetary policy:
  integrale fiscaal - monetair beleid ( waarde van inmenging van regering op marktpeil door invloed uit te oefenen op geldaanbod en aanvraag )
 4. interferential:
  Van inmenging ; van storing
 5. Keynes:
  Maynard Keynes ( 1883 - 1946 ), invloedrijke Britse econoom ( stond achter inmenging van regering in economie en verhoging van publiek gebruik om werkeloosheid tegen te gaan )
 6. Keynesianism:
  Keynesianisme , economische theorie ( staat achter inmenging van regering in economie en verhoging van publiek gebruik om werkeloosheid tegen te gaan )
 7. Maynard Keynes:
  Maynard Keynes ( 1883 - 1946 ), groot invloedrijk Britse econoom ( staat achter inmenging van regering in economie en verhoging van publiek gebruik om werkeloosheid tegen te gaan )
 8. Monroe Doctrine:
  Monroe Doctrine , politiek grondbeginsel vastgestelsd in 1823 door Amerikaanse president James Monroe die inmenging op het Amerikanse continent door Europese machten bestrijdt
 9. old growth forest:
  natuurlijk bos inclusief grote en eeuwenoude bomen die zonder inmenging van buitenaf gedurende eeuwen groeiden
 10. schizogenetically:
  d . m . v . schizogenese ( in biologie - inmenging d . m . v . deling )

Synonyms and Antonymous of the word inmenging in Almaany dictionary