Translation and Meaning of tie in Almaany English-Dutch Dictionary

 1. adjust a tie :
  een stropdas rechtschikken
 2. black tie :
  zwart strikje ; smoking
 3. bow tie :
  vlinderdas
 4. cup tie :
  bekerwedstrijd
 5. decachord:
  harpsoort met tie snaren
 6. old school tie :
  aangehouden contacten tussen schoolverlaters van speciale school
 7. railroad tie :
  spoorwegdwarsbalk , dwarsbalk van hout of beton waarop de spoorrails worden aangelegd
 8. tie down:
  iem . de handen binden
 9. tie in:
  in verbinding zijn met ; associeren , verbinden , relateren , verbinden
 10. tie one ' s tongue:
  iemand de mond snoeren

Synonyms and Antonymous of the word tie in Almaany dictionary

 • Synonyms of "black - tie "
  ( adj ) : semiformal , semi - formal , formal
 • Synonyms of "black tie "
  ( noun ) : dinner jacket , tux , tuxedo , formalwear , eveningwear , evening dress , evening clothes ; ( noun ) : bow tie
 • Synonyms of "bola tie "
  ( noun ) : bolo tie , bolo , bola , necktie , tie
 • Synonyms of "bolo tie "
  ( noun ) : bolo , bola tie , bola , necktie , tie
 • Synonyms of "bow tie "
  ( noun ) : necktie , tie
 • Synonyms of "cup tie "
  ( noun ) : game
 • Synonyms of "hog - tie "
  ( verb ) : tie down , tie up , bind , truss
 • Synonyms of "old school tie "
  ( noun ) : necktie , tie
 • Synonyms of "railroad tie "
  ( noun ) : tie , crosstie , sleeper , brace , bracing
 • Synonyms of "string tie "
  ( noun ) : necktie , tie