Translation and Meaning of toontje in Almaany English-Dutch Dictionary

 1. pipe down:
  een toontje lager zingen
 2. sing a different tune:
  een ander toontje zingen
 3. sing low:
  een lager toontje zingen ; minder spreken
 4. sing small:
  een toontje lager zingen
 5. whistle a tune:
  een toontje fluiten

Synonyms and Antonymous of the word toontje in Almaany dictionary

Nearby Words

 1. cadential:
  mbt toonval
 2. checkin:
  controlepost op vliegveld waar een persoon zijn of haar vliegticket toont zodat aangegeven kan worden waar te zitten
 3. chord:
  snaar ; accoord ; toonsnaar ( muziekinstrument , geometrie ); klank ; accoord ; ( in vliegtuigen ) denkbeeldige rechte lijn die het leidende en achterste gedeelte van luchtgebied
 4. control account:
  controlerekening ( een rekening die het saldo van specifieke rekeningen toont )
 5. exposer:
  onthult , toont
 6. factory outlet showroom:
  een toonzaal van fabrieksproducten , fabriekswinkel
 7. gamut:
  toonladder , toonschaal ; reeks , scala
 8. insert mode:
  ingevoegde toonsoort ( ingelaste toestand waarbij een toon die ingetoetst is de andere tonen verdringt )
 9. Real Time Clock:
  reëele tijdklok ( in de computer ), toont huidige tijd door TIJD - opdracht van DOS ( werkt ook als computer gesloten )
 10. renderer:
  Toont , geeft terug