کلمات نزدیک

ترجمه و معنی خزر در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. خَزِرَ :
  خَزِرَ : خَزَراً تْ عينُهُ : چشم او تنگ شد .
 2. خَزَرَ :
  خَزَرَ : خَزْراً : با گوشه ى چشم خود نگريست
  - الرَّجُلُ : آن مرد گريخت .
 3. خَزَر :
  خَزَر : تنگى و گودى چشم ، نژادى از مردم كه داراى چشمهاى ريز و تنگ مى باشند .
 4. خَزَّرَ :
  خَزَّرَ : تَخْزِيراً الشي ءَ : آن چيز را تنگ كرد .
 5. أَخْزَر:
  أَخْزَر : م خَزْراء ، ج خُزْر [ خزر ]: آنكه داراى چشم خُرد يا تنگ باشد .

کلمات نزدیک

 1. خَزانه ( الدولة ):
  حساب دولت ، خزانه ( خزينه ) دولت
 2. خِزَامَة :
  خِزَامَة : حلقه اى كه زمام بر آن بسته شود .
 3. خُزَامَي :
  خُزَامَي : ( ن ): بوته گلي است از رسته ي زنبقيها كه داراي پياز است و به گونه هاي متعدد مي باشد . اين گياه در هلند بسيار كشت مي شود
  - ( ن ): مترادف ( الخَزَام ) است .
 4. خزان :
  خزان : مخزن , اب انبار , ذخيره , مخزن اب
 5. خَزَان :
  خَزَان : آب انبار ، مخزن آب .
 6. خُزَز:
  خُزَز : ج خِزَّان و أَخِزَّة [ خزّ ] ( ح ): خرگوش نر .
 7. خَازِن:
  خَازِن : ج خَزَنَة و خُزَّان : فا ، ذخيره كننده ؛ « خازِنُ الأَمِيرِ »: آنكه مأمور حفظ و نگهدارى اموال حاكم و مخارج آن باشد .
 8. خزانة :
  خزانة : رختدان , رختان , گنجه کشودار , چارپايه زير مستراح دستي , کمد , ميز ياقفسه اشپزخانه , ميز ارايش , ميز کشودار واينه دار , قفل کننده , قفسه قفل دار , قفسه قفل دار مخصوص دانش اموزان و دانشجويان ( که کتب خود را در انجا گذارد ) , خزانه داري , گنجينه , گنج , خزانه , جا رختي , قفسه , اشکاف , موجودي لباس
 9. خَزانة :
  مخزن ، گنجه ، خزانه ، انبار
 10. خَزَانة :
  خَزَانة : انبارگرى ، حرفه ى ( الخازِن ) انبار كننده است .
 11. خَزُنَ:
  خَزُنَ : خَزَانَةً اللحمُ : گوشت گنديد .
 12. خِزَانة :
  خِزَانة : ج خَزَائِن : خزانه ، انبار ، و در زبان متداول بمعناى گنجه و صندوق چوبى است كه در آن متاع خود را نهند ؛ « خِزانة الكُتُب »: مخزن كتاب ، كتابخانه ؛ « خِزَانَةُ الدولة »: خزانه ى دولت ، بيت المال .
 13. أمينُ الخِزانة:
  خزانه ‌ دار ، انباردار
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني