کلمات نزدیک

ترجمه و معنی غدر در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. غَدَرَ :
  غَدَرَ : غَدْراً و غَدَرَاناً الرجُلَ و بهِ : با او بيوفائى و پيمان شكنى كرد .
 2. غَدِرَ :
  غَدِرَ : غَدْراً و غَدَرَاناً الرجُلَ و بهِ : مرادف ( غَدَر ) است
  - غَدَراً عَنْ اصْحَابه : از دوستان و ياران خود عقب ماند
  - الرَّجُلُ : آن مرد از آبگير آب نوشيد
  - المَكَانُ : آن مكان سنگلاخ شد .
 3. غُدَر :
  غُدَر : بسيار بيوفا . اين كلمه در ناسزا گفتن به مرد بكار مى رود : ( يا غُدَرْ ): اى بى وفا و در جمع نيز گفته مى شود ( يا آلَ غُدَر ): اى بيوفايان .
 4. غَدَر :
  غَدَر : مص ، زمين سخت و پر از سنگ ، سنگ و درخت ، آنچه كه از چيزى باقى مانده باشد . گل و لاى ته رودخانه هنگامى كه آب فرو نشيند .
 5. غَدُور:
  غَدُور : ج غُدُر : آنكه بسيار بيوفا باشد ؛ « رجُلٌ غَدُورٌ »: مرد بى وفا و « امْرَأَةٌ غَدُورٌ » : زنِ بى وفا .
 6. غَدِير:
  غَدِير : ج غُدُر و غُدْر و غُدْران و أَغْدِرَة : رودخانه ، باقيمانده آب سيل ، پاره اى گياه .

کلمات نزدیک

 1. غُدَدَة :
  غُدَدَة : ج غُدَد : بيمارى طاعون شتر .
 2. غُدَة :
  غُدَة : ج غُدَد و غَدَائِد [ غدّ ]: دانه يا پاره گوشتى سفت كه ميان پوست و گوشت بدن انسان پديد آيد و باعث بيمارى شود ، دستگاهى است در بدن انسان كه مواد خاصّى مانند لعاب و اشك از آن خارج مى شود از قبيل غده هاى هاضمه ، غده هاى لعابى و غده هاى تناسلى و غده هاى عرق زا و جُز آنها
  - ج غُدَد : بيمارى طاعون كه در شتران پديد آيد
  - غَدَائِد : كالا ، مقدارى از مال .
 3. غُدَاف :
  غُدَاف : ج غِدْفان ( ح ): كلاغى تنومند كه دو بالِ بزرگ دارد
  - ( ح ): پرنده اى به شكل كركس كه پرهاى بسيار دارد ، موى سياه و بلند ، بالِ سياه .
 4. غَدِيَة:
  غَدِيَة : ج غَدَايا و غدِيَّات [ غدو ]: مُرادف ( الغُدْوَة ) است .
 5. غدة :
  غدة : غده , هر عضو ترشح کننده , دشبل , غده عرقي , حشفه مرد , بظر زن
 6. غدة درقية:
  غدة درقية : غمباد , بزرگ شدن غده تيروءيد , گواتر , سپرديس , سپرمانند , وابسته بغده درقي
 7. غُدِّدَ :
  غُدِّدَ : [ غدّ ]: غده درآورد .
 8. غَدَد :
  غَدَد : ج غِدَاد : بيمارى طاعون شتر .
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني