کلمات نزدیک

ترجمه و معنی غدير در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. غَدِير :
  غَدِير : ج غُدُر و غُدْر و غُدْران و أَغْدِرَة : رودخانه ، باقيمانده آب سيل ، پاره اى گياه .

کلمات نزدیک

 1. غَدِيَة :
  غَدِيَة : ج غَدَايا و غدِيَّات [ غدو ]: مُرادف ( الغُدْوَة ) است .
 2. غدي :
  غدي : غده وار , غده اي , وابسته به غده , دشبل وار
 3. غَدْيَان :
  غَدْيَان : [ غدو ]: آنكه در بامداد صبحانه خورد .
 4. غَدْيَا :
  غَدْيَا : [ غدو ]: مؤنّث ( الغَدْيَان ) است .
 5. غُدَيَة :
  غُدَيَة : [ غدو ]: مصغر ( الغَدَاة ) است .
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني