كلمات قريبة

ترجمة و معنى دوره في قاموس المعاني. قاموس عربي - فارسي

 1. تَخلَّي عن دوره :
  به وظيفه ‌ اش عمل نكرد ، از انجام وظيفه ( ايفاي نقش ) سرباز زد ، از وظيفه ‌ اش شانه خالي كرد
 2. دوره استثنائية:
  دوره اضطراري ، دوره فو ‌ ق ‌ العاده ، دوره ضربتي

كلمات قريبة

 1. دَار:
  دَار : مؤنَّثة و قد تذكّر ، ج دُور و دِيَار و أدْؤُر و أدْوُر و أدْوِرَة و دِيَارَة و أدْوَار و دُورَات و دِيَارَات و دُورَان و دِيرَان [ دور ]: خانه ، مسكن ، محل ، شهر ، قبيله ؛ « دَارُ الكُتُبِ »: كتابخانه ى عمومى ، جاى خريد و فروش كتاب و نشريات ؛ « دَارُ الآثارِ »: موزه ؛ « دَارُ الْبَرِيد »: مركز پست ؛ « دارُ الْحَربِ »: كشور دشمن ؛ « دَارُ الفَنَاءِ » : دنيا ؛ « الدارُ البَاقِيَة او دَارُ البَقَاءِ »: آخرت ؛ « انْتَقَلَ الى الدّارِ البَاقِيَة »: مرد ، بدرود زندگى گفت ؛ « دارُ القَرار »: آخرت ؛ « دور السِّينَما » : سالنهائى كه در آن فيلمهاى سينمائى نمايش داده مى شود ؛ « دُورُ اللَّهْوِ »: اماكن تفريح و سرگرمى ، باشگاههاى شبانه ، كاباره ها .
 2. دارَ:
  دارَ : دَوْراً و دَوَرَاناً [ دور ]: حركت كرد و بجاى خود برگشت
  - بِالشَي ءِ وَ عَليهِ و حَولَه : به دور آن چيز گشت
  - الدَّهرُ : زمانه برگشت و از حالى به حالى شد
  - تْ رَحَى الحَرْبِ : جنگ آغاز شد ؛ « المَعَارك التى دَارَتْ رَحَاهَا » : جنگ و گريزهائى كه پديد آمد
  - تْ عليهمُ الدوَائِرُ : حوادث و سختيها و اندوههاى روزگار بر آنها فرود آمد .
 3. دورق :
  دورق : تنگ , کوزه , بستو , درکوزه ريختن
 4. دورق القهوة:
  دورق القهوة : قهوه جوش
 5. دَوْرَق :
  دَوْرَق : ج دَوَارق [ درق ]: آفتابه ى بزرگ و بى لوله كه داراى دو دسته باشد ، گونه اى قلنسوه كه ناسكان و عابدان بر سر مينهادند و به آنها ( دورقيان ) مى گفتند . اين واژه فارسى است .
 6. دوران :
  دوران : چرخش , گردش , چرخشي , چرخانيدن , چرخيدن , گردش سريع , حرکت گردابي
 7. دَوَرَان :
  دَوَرَان : [ دور ]: مص ، گرداگرد چيز گشتن ، گردش كردن چيزى پيرامون چيز ديگر .
 8. دورة :
  دورة : چرخه , چرخه زدن , سيکل , گرد () کردن , کامل کردن , تکميل کردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد , فرفره , چرخش ( بدور خود ) , چرخيدن , ريسيدن , رشتن , تنيدن , به درازاکشاندن , چرخاندن
 9. دَوْرَة :
  دَوْرَة : [ دور ]: اسم مرّه از ( دَارَ ) است ، سير و حركت كامل ستاره ها ؛ « دَوْرَةُ الفلكِ » : زمانى است كه ستاره در مدار خود آنرا ميگذراند ، جريان يا روان شدن و گردش ؛ « الدورةُ الدَّمَوِيَّة »: گردش خون در بدن ، زمان گردهم آئى براى كارى از قبيل جلسه ى مجلس يا پارلمان ؛ « الدورةُ التشْرِيعِيَّة »: زمانى است كه مجلس شورى در آن قوانين و مقررات را مطالعه و تصويب و تأييد مى كند .
 10. دورة بالكيلو:
  دورة بالكيلو : هزار چرخه , کيلو سيکل
 11. دورة ‌ تشريعية:
  دوره قانونگذاري
 12. دورة طواريء:
  دوره اضطراري ، دوره فوق ‌ العاده ، دوره ضربتي
 13. دورة عاجلة:
  دوره فوري ، دوره ضروري ، دوره ضربتي
 14. دورة مركزة:
  دوره فشرده ، دوره متمركز
 15. ختم الدورة:
  دوره را به پايان برد ، دوره را تمام كرد
 16. خَتمَ الدورة:
  دوره را به پايان رساند ، دوره را تمام كرد ، دوره را به آخر رساند
 17. أجل إلي الدورة القادمة:
  به دور آينده ( آتي ) موكول كرد ، به دور آتي انداخت
 18. دور :
  دور : نوبت , چرخش , گردش ( بدور محور يامرکزي ) , چرخ , گشت ماشين تراش , پيچ خوردگي , قرقره , استعداد , ميل , تمايل , تغيير جهت , تاه زدن , برگرداندن , پيچاندن , گشتن , چرخيدن , گرداندن , وارونه کردن , تبديل کردن , تغيير دادن , دگرگون ساختن
 19. دور :
  نقش ، تأثير ، نوبت ، وظيفه ، اثر ، دفعه ، بار ( دفعه )، مدت ، وقت ، دوره ، برهه ، عهد ( دوره )، زمان ، عصر ، مرحله ، طبقه ، حلقه مفقوده
 20. بالدور:
  نوبتي ، بنوبت ، بترتيب
 21. دَوَّرَ :
  دَوَّرَ : تَدْوِيراً [ دور ] هُ : آن چيز را گرد كرد
  - هُ و بهِ : آنرا بدور زدن انداخت يا او را به دور زدن واداشت .
 22. دور الوسيط:
  دور الوسيط : نقش ميانجى
 23. دور حاسم:
  دور حاسم : نقش حساس
 24. دور فاعل:
  دور فاعل : نقش مؤثر
 25. دور مصيري:
  دور مصيري : نقش تعيين كننده
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني

اعلانات