Meaning of لوزي in Almaany English Arabic Dictionary

لَوْزِيّ ( الجذر: لوز - المجال: أطعمة وأشربة ) : حَلْوَى بِعَجِينَة اللَّوْز
almond
لَوْزِيّ ( الجذر: لوز - المجال: صفات ) : مَنْسُوبٌ لِلَّوْز
almond-shaped - having the shape of an almond
Category Meaning Original text
General sweet - kerneled apricot مِشمِش لَوزِيّ
General almond - shaped لَوزِيّ
General almond لَوزَة ( نب ) , لَوزِيّ

Nearby Words

Category Meaning Original text
General tonsils لَوزَتا الحَلق , اللّوزَتان
General almond لَوزَة ( نب ) , لَوزِيّ
General amygdala لوزة الحلق
General almond ( N .) لوز لوزة
General almoned لوزى العينين
General alomond لوز لوزة
General boll لوزة / جوزة / القطن
General makeweight شئ أو شخص يسد نقصا تكملة لوزن ناقص
General pancreas بنكرياس ، معقد جـ معاقد حلوة ، لوزة المعدة
General praline برالينة ، لوزة محمرة فى السكر ، حلوى بها لوز أو جوز
General quinsy خراج متقيح حول لوزتى الحلق
General troy weight نظام إنكليزى خاص لوزن المعادن الثمينة
Technology Amygdala ( Zool .) اللوزة . لوزة الحلق
Technology Tonsil ( Zool .) اللوزة . لوزة الحلق
Technology Tare ( n .) الوزن الفارغ ( للعربة أو الشاحنة ) – وزن الفارغ : وزن معادل لوزن الوعاء الفارغ – إسقاط وزن الفارغ
Technology Weighbridge جسر قبان ( لوزن العربات وحمولتها )
Medical amygdala لَوزَة
Medical nasopharyngeal tonsil لَوزَةٌ أنْفِيَّةٌ بُلْعومِيَّة
Medical tonsil of torus tubarius ( = tubal tonsil ) لَوزَةُ الحيدِ النَّفيرِيّ ( = الَّلوزَةُ النَّفيرِيَّة )
Medical amygdala of cerebellum ( = tonsilla cerebelli NA ) لَوزَةُ المُخَيخ
Medical tonsil of cerebellum لَوزَةُ المُخَيخ
Medical tonsilla cerebelli NA لَوزَةُ المُخَيخ
Medical pharyngeal tonsil لَوزَةٌ بُلْعومِيَّة
Medical nasopharyngeal tonsil ( = pharyngeal tonsil ) لَوْزَةٌ بُلْعومِيَّةٌ أَنْفِيَّة ( = لَوْزَةٌ بُلْعومِيَّة )
Medical faucial tonsil لَوزَةٌ حَلْقِيَّة


 

Quick Online Translator