کلمات نزدیک

ترجمه و معنی الفوارة در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. الفَوَّارة :
  [ فور ]: مؤنّث ( الفَوّار ) است ، منبع آب ، فوّاره آب .
 2. الفُوَارة :
  آنچه از محتواى ديگ كه بر اثر جوشيدن بخار شود .

کلمات نزدیک

 1. الفَهِم :
  آنكه زود بفهمد و چيزى را درك كند .
 2. الفَهِيم :
  ج فُهَمَاء : مرد فهميده ، دانا .
 3. الفَهْم :
  مص ، فهميدن ، تصور چيزى و شناخت آن ؛ « سوءُ الفَهْم »: نفهمى و نادانى .
 4. الفَوَات :
  [ فوت ] مص ؛ « قَبْلَ او بَعْدَ فَواتِ الأَوَان »: پيش از آنكه فرصت را از دست بدهد يا بعد از اينكه فُرصت از دست رفته باشد ؛ « مَوْتُ الفَواتِ »: مرگِ ناگهانى .
 5. الفَوَّار :
  [ فور ]: صيغه مبالغه بر وزن فعّال است .
 6. الفُو :
  ( ن ): سنبل كوهى كه براى ريزش موى مورد درمان قرار مى گيرد .
 7. اساءة الفهم :
  سوء تفاهم , عدم درک , برداشت غلط , سوء برداشت
 8. سوء الفهم :
  سوء تفاهم


 

مترجم سریع آنلاین