کلمات نزدیک

ترجمه و معنی غدر در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. غَدَر :
  مص ، زمين سخت و پر از سنگ ، سنگ و درخت ، آنچه كه از چيزى باقى مانده باشد . گل و لاى ته رودخانه هنگامى كه آب فرو نشيند .
 2. غَدَرَ :
  غَدْراً و غَدَرَاناً الرجُلَ و بهِ : با او بيوفائى و پيمان شكنى كرد .
 3. غَدِرَ :
  غَدْراً و غَدَرَاناً الرجُلَ و بهِ : مرادف ( غَدَر ) است
  - غَدَراً عَنْ اصْحَابه : از دوستان و ياران خود عقب ماند
  - الرَّجُلُ : آن مرد از آبگير آب نوشيد
  - المَكَانُ : آن مكان سنگلاخ شد .
 4. غُدَر :
  بسيار بيوفا . اين كلمه در ناسزا گفتن به مرد بكار مى رود : ( يا غُدَرْ ): اى بى وفا و در جمع نيز گفته مى شود ( يا آلَ غُدَر ): اى بيوفايان .

کلمات نزدیک

 1. غَدَارَة :
  ج غَدَّارات ( اع ): نوعى اسلحه گرم ، پارابلوم .
 2. غَدَد :
  ج غِدَاد : بيمارى طاعون شتر .
 3. غُدَارَة :
  باقى مانده چيزى .
 4. غُدَاف :
  ج غِدْفان ( ح ): كلاغى تنومند كه دو بالِ بزرگ دارد
  - ( ح ): پرنده اى به شكل كركس كه پرهاى بسيار دارد ، موى سياه و بلند ، بالِ سياه .
 5. غُدَة :
  ج غُدَد و غَدَائِد [ غدّ ]: دانه يا پاره گوشتى سفت كه ميان پوست و گوشت بدن انسان پديد آيد و باعث بيمارى شود ، دستگاهى است در بدن انسان كه مواد خاصّى مانند لعاب و اشك از آن خارج مى شود از قبيل غده هاى هاضمه ، غده هاى لعابى و غده هاى تناسلى و غده هاى عرق زا و جُز آنها
  - ج غُدَد : بيمارى طاعون كه در شتران پديد آيد
  - غَدَائِد : كالا ، مقدارى از مال .
 6. غُدَدَة :
  ج غُدَد : بيمارى طاعون شتر .
 7. غُدِّدَ :
  [ غدّ ]: غده درآورد .
 8. غدة :
  غده , هر عضو ترشح کننده , دشبل , غده عرقي , حشفه مرد , بظر زن
 9. غدة درقية:
  غمباد , بزرگ شدن غده تيروءيد , گواتر , سپرديس , سپرمانند , وابسته بغده درقي


 

مترجم سریع آنلاین