کلمات نزدیک

ترجمه و معنی غدير در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. غَدِير :
  ج غُدُر و غُدْر و غُدْران و أَغْدِرَة : رودخانه ، باقيمانده آب سيل ، پاره اى گياه .
 2. غِدِير :
  مرادف ( الغَدَّار ) است .

کلمات نزدیک

 1. غَدِىَ :
  غَداً [ غدو ]: آن مرد صبحانه خورد .
 2. غَدِي :
  [ غدو ]: منسوب به ( الغَد ) است .
 3. غَدِيَة :
  ج غَدَايا و غدِيَّات [ غدو ]: مُرادف ( الغُدْوَة ) است .
 4. غَدْيَا :
  [ غدو ]: مؤنّث ( الغَدْيَان ) است .
 5. غَدْيَان :
  [ غدو ]: آنكه در بامداد صبحانه خورد .
 6. غَدَّى :
  تَغْدِيَةً [ غدو ] الرجُلَ : به او صبحانه خورانيد .
 7. غُدَيَة :
  [ غدو ]: مصغر ( الغَدَاة ) است .
 8. غدي :
  غده وار , غده اي , وابسته به غده , دشبل وار


 

مترجم سریع آنلاین