کلمات نزدیک

معنی لحام در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. لَحَام :
  ج لَحَّامُون : گوشت فروش ، قصاب .
 2. لِحَام :
  آنچه كه با آن فلزات را جوش دهند .
 3. لحام :
  جوشکاري کردن , جوش دادن , پيوستن , جوش , جوشکار , ماشين جوشکاري

کلمات نزدیک

 1. لَحَاس:
  آنكه بسيار ليسد .
 2. لَحَاظ:
  بسيار ملاحظه كننده ، آنكه نظر و نگاه تيز بين دارد .
 3. لَحَاظ:
  ج لُحُظ : گوشه چشم از طرف شقيقه ، داغى است زير چشم .
 4. لُحَاتَة:
  آنچه كه پوست آن كنده شده باشد .
 5. لِحَاظ:
  ج لُحُظ : مُرادف ( اللَّحَاظ ) است ، داخل خانه ؛ « لَحاظُ السّهِم »: بالاى تيرى كه داراى پر است ؛ « لِحاظُ الرّيشةِ »: قسمت پائين پر كه سفيد رنگ است
  - ج لُحُظ : مرادف ( اللَّحَاظ ) است .
 6. لِحَاف:
  ج لُحُف : لحاف و پوشش و روى انداز ، هر جامه كه روى جامه ها پوشند .
 7. لِحَاق:
  غلاف كمان .
 8. لحاف:
  لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن


 

مترجم سریع آنلاین