کلمات نزدیک

ترجمه و معنی مشروع در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

 1. مَشْرُوع :
  [ شرع ]: مفع ، آنچه كه شرع تصويب كند ، موفق ، آنچه را از كار كه آغاز كرده اى
  - مَشَاريع و مَشْرُوعات : امورى كه مورد مطالعه قرار مى گيرد تا تصويب و اجراء شود ، « مَشْرُوعُ قانون » لايحه دولت كه براى تصويب به مجلس عرضه مى شود .
 2. مشروع :
  عمل تهوراميز , امرخطير , اقدام مهم , سرمايه گذاري , تشکيلا ت اقتصادي , مبادرت بکاري کردن , اقدام کردن , نقشه کشيدن , طرح ريزي کردن , برجسته بودن , پيش افکندن , پيش افکند , پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه
 3. اخفاق مشروع :
  شکست طرح ( پروژه ) , بي ثمر شدن طرح ( پروژه ) , نا تمام ماندن طرح , عدم موفقيت طرح

کلمات نزدیک

 1. مَشْرَفِي :
  [ شرف ]: شمشيرى كه منسوب به ( مَشارف شام ) است ، « السّيوف المَشْرفِيّة » شمشيرهاى مشرفى و گفته مى شود كه مشارف در يمن است نه در شام .
 2. مَشْرَق :
  ج مَشَارِق [ شرق ]: خاور ، شرق .
 3. مَشْرَقَة :
  [ شرق ]: مرادف ( المَشْرِقَة ) است .
 4. مَشْرُق :
  ج مَشَارق [ شرق ]: خاور ، مشرق .
 5. مَشْرُوب :
  [ شرب ]: مفع
  - ج مَشْرُوبات : هر نوشيدنى و آشاميدنى ، « المَشْرُوبات الرُّوحِيَّة »: نوشابه هاى الكلى .
 6. مَشْرِقَة :
  [ شرق ]: جاى نشستن در آفتاب در فصل زمستان .
 7. مَشْرق :
  ج مَشَارِق [ شرق ]: جاى بر آمدن خورشيد ؛ « المَشْرِقَانِ »: مشرق تابستان و زمستان ؛ « المَشَارِق و المغارب »: اختلاف در جاى بر آمدن خورشيد و فرو رفتن آن است زيرا در عرض سال هر روز از جائى بر مىيد و در جائى فرو مى رود .
 8. مُشَرَق :
  [ شرق ]: مفع ، جاى ساخته شده با آهك .
 9. مشرق :
  خاور , کشورهاي خاوري , درخشندگي بسيار , مشرق زمين , شرق , بطرف خاور رفتن , جهت يابي کردن , بجهت معيني راهنمايي کردن , ميزان کردن
 10. مشروب كحولي:
  ليکور ( نوشابه الکلي ) , مشروب خوردن ياخوراندن , مشروب , نوشابه , مشروب الکلي , با روغن پوشاندن , چرب کردن , مايع زدن , مشروب زدن به
 11. مشرق :
  شفاف , روشن , واضح , درخشان , زلا ل , براق , سالم
 12. غير مشروط :
  قطعي , مطلق , بدون قيد وشرط , بلا شرط


 

مترجم سریع آنلاین