Benzer Kelimeler

çehre çatmak kelimesinin Türkçe Türkçe Sözlükteki anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel عَبَسَ ـِـ عَبْساً و عُبُوساً و فِي القُرآنِ الكَرِيمِ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ و عَبَسَ وَتَوَلَّى yüz ekşitmek , çehre , çatmak , somurtmak , kaşlarını çatmak , surat asmak
genel تقطيب الجبهة çehre çatmak
genel وَجْهٌ مُكَلْثَمٌ ablak çehre
genel أَفِدَ ـَـ أَفَداً acele etmek , süratli davranmak , oyalanıp ağır davranmak , gecikmek , yaklaşmak , gelip çatmak , gelmek
genel جَحْوَةٌ : خُطْوَةٌ و يقال حَيَّا اللّهُ جَحْوَتَكَ adım , yüz , çehre , vecih , talat
genel رَهِقَ ـَـ رَهَقاً ahmak , sefih ve cahil olmak , zülüm etmek , kötü işler işlemek , yolculuk gelip çatmak
genel سِيْمَا : سِيْمَاءٌ alamet , sima , işaret , damga , belirti , im , nişan , remiz , yüz , çehre , lehçe , koyunlara konulan belge
genel بَاغَتَ : مُبَاغَتَةً ansızın gelip çatmak , gelip erişmek , sürpriz etmek , birine veya birbirine ansızın sataşmak
genel عَبَّاسٌ : عَابِسٌ : عَبُوسٌ aslan , yüzünü asan , çehre çatan , çatık çehreli , somurtkan , ekşi yüzlü adam , Abbas
genel عَابِسٌ : عَبُوسٌ ، عَبَّاسٌ asık suratlı olan , yüzünü ekşiten , ekşi yüzlü adam , kaşlarını çatan , çehre çatan
genel أَفْطَمَ : إِفْطَاماً bebeğin sütten kesilme çağı gelip çatmak
genel إظهار التبّس bed çehre göstermek
genel بِيْضَانٌ beyaz çehre ve tenli adamlar
genel قَرَنَ ــ قِرَاناً و قَرْناً بِ ، بَيْنَ bir nesneyi bir nesneye bağlamak , koşmak , yaklaştırmak , çatmak , birleştirmek , satmak , çatık kaşlı olmak
genel إِلْتَحَدَ : إِلْتِحَاداً إِلَي ، فِي bir şeye meyil etmek , sığınmak , dinden yüz çevirmek , küfür etmek , dine çatmak
genel أَنْيٌ bir şeyin vakti gelip çatmak , yakın olmak
genel إِقْتَرَنَ : إِقْتِرَاناً بِ ... birleşmek , bağlanmak , evlenmek , bitişmek , koşulmak , kavuşmak , evlenmek , çatmak
genel قَرْنٌ ( ج ) قُرُونٌ و أَقْرَانٌ و فِي القُرآنِ الكَرِيمِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا و فِي الحَدِيثِ خَيْرُ النَّاسِ قرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الاَخرُ boynuz , ümmet , boynuz , asır , çağ , yüzyıl , asır , devir , köy , yer , yağmur , bir zamanın kavmi , otuz yıl , reis , millet , , benzer , akran , yaştaş , bitiştirmek , çatmak , yağmurun birden sağanaklı yağması , başın yukarısı , kadın giysisi , saç bölüğü , birinin yaşdaşı , güneş doğarken ilk çıkan kısmı , küçük dağ , dağ başı , kale , kavmin ulusu , efendisi , çölün başlangıcı , çayın iyisi , atın bir baş seğirtmesi
genel قَرَنَ ــ قَرْناً و قِرَاناً إِلَي ، بِ boyunduruğa koşturmak , bir şeyi bir şeye yanaştırıp bitiştirmek , birbirine çatmak , bir araya getirmek , ulaştırmak , bir nesneyi bir nesneye bağlamak , koşmak , yaklaştırmak , birleştirmek , satmak , çatık kaşlı olmak
genel وجه أكمد bulanık çehre
genel ضَوَي ـِـ ضَيّاً وضُوِيّاً إلي büzülmek , çatmak , sığımak , barınmak , gece gelmek , sormak
genel مكب غزل cehre
genel وجه غضبان ، وجه كالح dargın çehre
genel مَلٌّ dikiş çatmak , melul ve mahzun olmak , usanmak , ilmek
genel إِصْطِكَاكٌ ( ج ) إِصْطِكَاكَاتٌ dişler veya dizlerin biribirine çarpışması , vuruşmak , tokuşmak , çatışmak , birbirine zor ile çatmak , topuk çalmak


 

Hızlı Online Çeviri