Benzer Kelimeler

önem kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel تَغَاضَي : تَغَاضِياً عَنْ .. a , e göz yummak , gözden kaçmak , göz yummak , dikkate almamak , önem vermemek , görmememiş gibi davranmak , görünmek
genel لاَ مُبَالاَةٌ aldırmazlık , önem vermeyiş , umurunda olmayış , ilgisizlik
genel تَقَاعَدَ : تَقَاعُداً عَنْ alil yahut yaşlı olup askerlikten çırak olmak , emekli olmak , emekliye ayrılmak , önem vermemek , işsiz durmak , oturmak , kesilmek , bir işe başlamş iken bırakmak
genel مُبَاغَتَةٌ aniden sataşmak , ansızdalık , aldırış , ilgi , önem verme , dikkat
genel وَبِهَ ـَـ وَبْهاً و وَبَهاً ووُبُوهاً بِ ، لِ .. anlamak , önem vermek , dikkate almak , farkına varmak , aldırmak , geçim yönünde bedaht olmak
genel أَبَهَ ـَـ أَبْهاً و أَبَهاً لِ ، بِ و يقال شيئ لا يُؤبه له و به اي لاَ يحتفل و لا يلفت إليه لحقارته anmak , der hatır etmek , hatırlamak , önem vermek , aldırış etmek , dikkat etmek , iltifat etmek , kiymet vermek , hazırlamak
genel أهميّة عظمي büyük önem
genel إعطاء الأهمية الكبيرة ، تعليق الأهمية الكبري büyük önem vermek
genel جَاهٌ : منصب cah , makam , mertebe , post , itibar , prestij , kıymet , kadir , önem
genel أَبَلٌ : إِبَالَةٌ deve ve koyunlara bakmakta ki maharet , önem , develerin çoğalması , yeşil ve taze ot
genel إِئْتَبَلَ : إِئْتِبَالاً deveye bakmakta önem vermek , deveye binmede usta olup üstünde sabit durmak
genel إِمْرَأَةٌ مَطِرَةٌ diilerini fırçalayan ve temziliğe önem veren kadın
genel زَهَدَ فِي الدُّنْيَا dünyayı terk etti , yüz çevirdi , önem vermedi
genel أَهَمِيَّةٌ ( ج ) أَهَمِيَّاتٌ ehemmiyet , önem , mühim olmak
genel عُنِيَ فُلاَنٌ بِأَمْرِكَ filanca senin işine önem verdi
genel تَهَاوَنَ : تَهَاوُناً ب ، فِي gevşeklik etmek , ihmal etmek , savsalamak , savsaklamak , bakmamak , yüz üstü bırakmak , kötü muamele etmek , aldırmamak , kolaylaştırmak , önem vermemek , bir şeyi küçümsemek , hafif görmek , hor ve hakir görmek , saymak , ehven görmek , horlamak , aşağılamak , horsanmak
genel تَهَاوُنٌ ( ج ) تَهَاوُناتٌ gevşeklik etmek , önem vermemek
genel حُسْبَانٌ جَمْعُ حِسَابٍ ( و ) حُسْبَانَةٌ : تَعْدَادٌ صاعقة ، سحابة ، برد hesaplar , itibar , saygınlık , gözönüne alma , hesaplamak , önem , saymak , tadad , sayış , hesap etmek , zan etmek , hesaplamak , zannetmek , sanmak , hesap , ölçü , ateş , azap , bela , havaya ağıp çıkan gubar , toz , çekirge , hurda ve ok , küçük yastık , hurda karınca , yıldırım , bulut , gökten yağan dolu
genel أَشْعَي : إِشْعَاءً ilgilenmek , önem vermek
genel إِعْتَنَي : إِعْتِنَاءً بِ ... ilgilenmek , önem vermek , bakmak , özen göstermek , itina göstermek , ilgilenmek
genel إِهْتِمَامٌ ( ج ) إِهْتِمَامَاتٌ : إقدام ilgilenmek , önemsemek , dikkat etmek , özenmek , önem vermek , çalışmak , düşünce , itina göstermek , dikkat ve emekle işlemek , mahzun olmak , ikdam ve ihtimam etmek , kast ve cehd etmek , sarfı makdiret etmek , nesneye önem vermek , çalışıp duruşmak , ödlemek , ihtimam
genel إِهْتَمَّ : إِهْتمَاماً بِ ، لِ ilgilenmek , önemsemek , önem vermek , dikkat etmek , dikkatle bakmak , kederli olmak , özen göstermek , kederlenmek , gamnak olmak , üzülmek
genel جَدَّ الأَمْرُ فِي عُيُون النَّاسِ iş insanların gözünde önem kazandı , kesb - i ehemmiyet etti
genel بَالٌ : بَالَةٌ kayırmk , gözetmek , dikkatle bakıp önem vermek
genel إِحْتَفَلَ : إِحْتِفَالاً بِ ، فِي kutlamak , toplanmak , birikmek , kutlamak , abartmak , derenin iki yanı sel ile dolup taşmak , çokmak , önem vermek , özen göstermek , aldırış etmek


 

Hızlı Online Çeviri