Benzer Kelimeler

özlemin kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel تَبَارِيحُ الشَّوْقِ özlemin sıkıntıları

Benzer Kelimeler

Kategori Anlam Orijinal metin
genel حَنِينٌ anne çocuğunu özlemek , müştak olmak , arzulamak , çekinmek , iç çekmek , acımak , şefkat , merhamet , özlem , şevk , iştiyak
genel تَوْقٌ : تَوَقَانٌ arzulamak , özlemek , özleyiş , çok istemek , istek , özlem
genel أَبَابَةٌ : إِبَابَةٌ : طريق ، مسلك ، حنين إلي الوطن : bir yere gitmeğe hazırlanmak , yurt özlemi , özlemek , nostalji , daüssıla , yol , geçimyolu
genel صَبَابَةٌ istemek , arzulamak , özlemek , çekinmek , nazik aşk , sevgi , arzu , şevk , özlem , aşk ateşi , aşk harareti
genel شَوْقٌ ( ج ) أَشْوَاقٌ şevk , özlem , arzu , istek , gönül bir nesneyi çekinip arzulamak , arzu etmek , gönülden isteyip aramak , memnun , mesrur ve şadıman olmak , özlemek
genel حَنَّ ـِـ حَنَاناً و حَنِيناً إِلَي ، عَلَي arzulamak , özlemek , istek duymak , iştiyak etmek , çok istemek , şevk duymak , yayı çekerek çıkarmak , tıngırdamak , şefkat etmek
genel جَشَعٌ aç gözlülük , tamahlarlık , hırs , fırak - ı evtandan ve ahbaptan hasıl eden , özleme , hicran
genel بوسة العشق و الإشتياق aşk ve özlem öpüşü
genel إِسْتِخْرَابٌ bir adamın bir musibet sebebiyle ahvali şikeste , tebah ve haksar olmak , müştak olmak , özlemek
genel هَاءَ ـَـ هَيْئةً إِلَي ، لِ bir kimse güzel görünüşlü olmak , bir işe hazırlanmak , arzu etmek , özlemek
genel أَبَّ ــ أَبّاً و أَبَابَةً و أَبَاباًو أَبِيباً و إِبَابَةً bir yere gitmeğe hazırlanmak , kılıcı çekmek için elini çevirmek , bir nesneyi kımıldatmak , kastetmek , doğrulmak , doğru gitmek , yurdunu özlemek , bağırmak , yolculuk tedarikini etmek , tahrik etmek , oynatmak , el dokundurmak , salmak , sarılmak , düşmanı bir hamle ile saldırmak , hücüm etmek , sefer hazırlığı görmek
genel وِجْدَانٌ : ضَمِيرٌ bulmak , kuvvetli , his , hırs , tutku , aşk , ihtiras , özlem , iştiyak , kudret , vicdan , iç duygusu , şuuraltı
genel إشتياق candan özlemek
genel صَبَا ـُـ صَبْواً و صِباً و صَبَاءً و صُبُوّاً و صَبْوَةً و صَبْوَةً و صُبْواً إِلَي ، لِ delikanlılık istek ve arzularına yönelmek , meyletmek , aşık olmak , özlemek , teveccüh etmek , iştiyak duymak , arzulamak , aşık ve tutkulu olmak , birine tutulmak , dişi ağaç rkek ağaca doğru eğilmek , otlayan hayvan başını pek eğip otladığı çayıra dayamak , doğu yeli esmek
genel صَبَّ ـُـ َ صَبَّاً و صَبِيباً و صَبَابَةً إِلَي ، علي ، في engebe yerden aşağıya su giğbi inmek , kaymak , dökmek , sevmek , aşık olmak , yatırmak , kalkan giymek , zırh giymek , başı aşağı eğmek , üzerine göndermek , teşvik etmek , kışkırtmak , üzerine yağdırmak , bukağıya vurmak , su gibi akıp inmek , dökülmek , arzu etmek , müştak olmak , özlemek
genel حَسْرَةٌ ( ج ) حَسَرَاتٌ : ندامة göreceği gelmek , iç çekme , üzüntü , iç yangısı , keder , hasret , özlem , pişmanlık
genel هَاءَ ــ وهَيُؤَ ـُـ هَيْأَةً و هَيَآةً güzel kıyafetli , kılıklı olmak , özlemek , arzu etmek
genel هَفَّ ـِـ هَفّاً و هَفِيفاً hafif olmak , parklamak , özlemek , hafifçe dokunmak , değmek , yel esip sesş duyulmak , yürüyüşünde hızlı , süratli olmak
genel صَبَّ ـُـ صَبَابَةً إِلَي ... istemek , özlemek , arzulamak , çekinmek , tutulmak , sevmek , arzu tmek , müştak olmak , özlemek , aşık olmak , aşık olmak
genel صَبْوَةٌ : صَبَاوَةٌ meyil etmek , aşk , sevme , özlem , hasret , çok arzulamak , çocukluk , çocukluk hali
genel هيْئَةٌ * müştak ve arzumend olmak , arzulamak , özlemek
genel إِئْتَبَّ : إِئْتِبَاباً oynatmak , tahrik etmek , vatanı özlemek , eline getirmek , salmak , hazırlık görmek , hazırlanmak , önlük giymek
genel صَبَا ـُـ صَبْواً و صُبُوّاً و صِباً و صَبَاءً و صَبْوَةً و صُبْوَةً إِلَي ، لِ sevmek , aşık olmak , yönelmek , özlemek , arzulamak , gençlik cahilliğine meyil etmek , bad - ı saba esmek , havalanmak
genel نَزَعَ ــ نَزْعاً و نُزُوعاً ونِزَاعاً و نَزَاعَةً إليَ ، بِ ، مِنْ soymak , koparıp çıkarmak , sökmek , çekmek , almak , aziletmek , can çekişmek , yerinden çıkarmak , almak , kaldırmak , uzaklaştırmak , anasına babasına çekmek , benzemek , ok atmak , elini cebinden çıkarmak , bir ayetle tanıklamak , hasta ölüme yaklaşmak , benzerini yapmak , getirmek , gitmek , ailesini özlemek , işin sonuna gelmek , bitirmek , yansılamak
genel ظَمِئَ ـَـ ظَمَأً و ظَمْأً و ظِمَاءً وظِمَاءَةً إِلَي ، مِن susamak , susuz olmak , özlemek


 

Hızlı Online Çeviri