Benzer Kelimeler

özlemin kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel تَبَارِيحُ الشَّوْقِ özlemin sıkıntıları

Benzer Kelimeler

Kategori Anlam Orijinal metin
genel صَبَابَةٌ istemek , arzulamak , özlemek , çekinmek , nazik aşk , sevgi , arzu , şevk , özlem , aşk ateşi , aşk harareti
genel حَنِينٌ anne çocuğunu özlemek , müştak olmak , arzulamak , çekinmek , iç çekmek , acımak , şefkat , merhamet , özlem , şevk , iştiyak
genel شَوْقٌ (ج) أَشْوَاقٌ şevk , özlem , arzu , istek , gönül bir nesneyi çekinip arzulamak , arzu etmek , gönülden isteyip aramak , memnun , mesrur ve şadıman olmak , özlemek
genel تَوْقٌ : تَوَقَانٌ arzulamak , özlemek , özleyiş , çok istemek , istek , özlem
genel أَبَابَةٌ : إِبَابَةٌ : طريق ، مسلك ، حنين إلي الوطن : bir yere gitmeğe hazırlanmak , yurt özlemi , özlemek , nostalji , daüssıla , yol , geçimyolu
genel إِسْتِخْرَابٌ bir adamın bir musibet sebebiyle ahvali şikeste , tebah ve haksar olmak , müştak olmak , özlemek
genel إِشْتِيَاقٌ (ج) إِشْتِيَاقَاتٌ özlemek , arzu etmek , gönülden arzu mend olmak , göreceği gelmek , gönül çekinmesi , kalp çekinmesi ve hareketi , iştiyak
genel إِشْتَاقَ : إِشْتِيَاقاً إِلَي özlemek , arzulamak , arzu etmek , müştak olmak
genel أَرَخَ ـُـ أُرُوخاً özlemek , arzulamak
genel صَبَا ـُـ صَبْواً و صُبُوّاً و صِباً و صَبَاءً و صَبْوَةً و صُبْوَةً إِلَي ، لِ sevmek , aşık olmak , yönelmek , özlemek , arzulamak , gençlik cahilliğine meyil etmek , bad - ı saba esmek , havalanmak
genel هيّجني الشوق الي المحبوب و الوطن özlem beni sevgiliye ve vatana coşturdu
genel شَاقَ ـُـ شَوْقاً إِلَي özlemek , can atmak , arzu etmek , arzulamak , gönlü istemek , meyil etmek , aşık olmak
genel تَاقَ ـُـ تَوْقاً و تَوَقَاناً و تُؤُوقاً و تِيَاقَةً özlemek , can atmak , şevk göstermek , müştak olmak , arzu etmek , istemek , aşık olmak , kast ve müsaraat etmek , sakınmak , hazer etmek , vermek , seda etmek , kurulmuş yayın kirişini kuvvetle çekmek , kumarda istenilen ok çıkmak , göz yaşı menbaından kaynayıp çıkma
genel صَبْوَةٌ : صَبَاوَةٌ meyil etmek , aşk , sevme , özlem , hasret , çok arzulamak , çocukluk , çocukluk hali
genel حَسْرَةٌ (ج) حَسَرَاتٌ : ندامة göreceği gelmek , iç çekme , üzüntü , iç yangısı , keder , hasret , özlem , pişmanlık
genel جَشَعٌ aç gözlülük , tamahlarlık , hırs , fırak - ı evtandan ve ahbaptan hasıl eden , özleme , hicran
genel إِسْتَوْحَشَ : إِسْتِيْحَاشاً مِنْ ، لِ ürkmek , ıssız bulmak , korkmak , kederlenmek , yabanileşmek , alışamamak , vahşileşmek , yalnızlık hssetmek , özlemek
genel صَبَا ـُـ صَبْواً و صِباً و صَبَاءً و صُبُوّاً و صَبْوَةً و صَبْوَةً و صُبْواً إِلَي ، لِ delikanlılık istek ve arzularına yönelmek , meyletmek , aşık olmak , özlemek , teveccüh etmek , iştiyak duymak , arzulamak , aşık ve tutkulu olmak , birine tutulmak , dişi ağaç rkek ağaca doğru eğilmek , otlayan hayvan başını pek eğip otladığı çayıra dayamak , doğu yeli esmek
genel شَهْوَةٌ (ج) شَهَوَاتٌ şehvet , istek , arzu , özlem , iştiyak , lezzet , iştah , nefsin meyli , istemek , çekinmek , bir nesneyi sevip ona meyil ve rağbet etmek ve mahbube için istek ve
genel تَشَهَّي : تَشَهِّياً ısrarla istemek , arzu etmek , imrenmek , özlemek
genel هَاءَ ـَـ هَيْئةً إِلَي ، لِ bir kimse güzel görünüşlü olmak , bir işe hazırlanmak , arzu etmek , özlemek
genel هَاءَ ـَِـ وهَيُؤَ ـُـ هَيْأَةً و هَيَآةً güzel kıyafetli , kılıklı olmak , özlemek , arzu etmek
genel نَزَعَ ـَِـ نَزْعاً و نُزُوعاً ونِزَاعاً و نَزَاعَةً إليَ ، بِ ، مِنْ soymak , koparıp çıkarmak , sökmek , çekmek , almak , aziletmek , can çekişmek , yerinden çıkarmak , almak , kaldırmak , uzaklaştırmak , anasına babasına çekmek , benzemek , ok atmak , elini cebinden çıkarmak , bir ayetle tanıklamak , hasta ölüme yaklaşmak , benzerini yapmak , getirmek , gitmek , ailesini özlemek , işin sonuna gelmek , bitirmek , yansılamak
genel وِجْدَانٌ : ضَمِيرٌ bulmak , kuvvetli , his , hırs , tutku , aşk , ihtiras , özlem , iştiyak , kudret , vicdan , iç duygusu , şuuraltı
genel هَفَّ ـِـ هَفّاً و هَفِيفاً hafif olmak , parklamak , özlemek , hafifçe dokunmak , değmek , yel esip sesş duyulmak , yürüyüşünde hızlı , süratli olmak

 _
 

Hızlı Online Çeviri