Benzer Kelimeler

ürer kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel الكلب بنبح و القافلة تمرّ it ürer kervan geçer

Benzer Kelimeler

Kategori Anlam Orijinal metin
genel تَوَلَّدَ : تَوَلَّداً مِنْ bir şeyden doğmak , anasının arnından çıkmak , tevellüt etmek , meydana gelmek , üremek , peyda olmak
genel تَنَاسُلٌ ( ج ) تَنَاسُلاَتٌ birbirinden doğup üreme , nesil meydana getirme , soyun çoğalması , üremesi , tenasül
genel وَلَدَ ـِـ وِلاَداً و وِلاَدَةً dourmak , nesil peyda etmek , üremek
genel تَنَسَّلَ : تَنَسُّلاً doğum üremek
genel نباح الجرو köpek eniğinin üremesi
genel ظُهُورٌ meydana çıkmak , belirmek , zahir olmak , üremek , baş göstermek , görünmek , aşikar olmak , zuhur etmek , açık olmak , zuhur , gizli iken açığa çıkmak , ortaya çıkmak , gözükmek , belli olmak , yayılmak , tırmanmak , türemek , isbat
genel تَنَاسَلَ : تَنَاسلاً بِ ، مِنْ ... nesilleri çoğalmak , birbirinden doğup üremek , soy çoğalmak , türü çok olmak , üremek , türemek
genel تَوَالُدُ البَعُوضِ sivri sinek üremek , türemek
genel نَشَأَ ـَـ نَشْأً و نُشُؤاً و نَشَاءً و نَشْأَةً ونَشْآةً و نَشَاءَةً مِنْ yetişmek , yaratmak , neşet etmek , bir şey yeniden ortaya çıkmak , zuhur etmek , başlamak , kalkmak , hasıl olmak , türemek , üremek , yükselmek , meydana gelmek , yenilenmek , yeni olmak , çocuk büyümek ve gelişmek , bir şey diğerinden doğmak , çocuk büyümek ve gelişmek
genel تَكَاثُرٌ ( ج ) تَكَاثُرَاتٌ çoğalmak , üremek
genel تَكَاثَرَ : تَكَاثُراً çoğalmak , üremek , kesret bulmak , artmak , çok sayıda olmak , çok sayıda olmakla birbiriyle övünmek , malları çok olmak , bir nesneyi çok görmek
genel ثَرْوٌ üremek
genel نموّ ، زيادة ، تفشي ، زود ، خصب ، كثرة العشب ، نماء ، بركة ، حصول ، تحصل ، تفشي ، نوّ ، توالد ، زيادة ، تكاثر ، نشأة ، كثرة ، إزدياد üremek
genel رَبَا ـُـ رَبْواً و رُبُوّاً و رِبَاءً üremek , artırmak , fazla olmak , çoğalmak , ziyade olmak
genel تَوَالَدَ : تَوَالُداً üremek , çoğalmak , doğup doğurmak
genel تَسَمُّمٌ بَوْلِيٌّ : يُورِيمَا : üremi
genel يُورِيمَا : تَسَمُّمٌ بَوْلِيٌّ üremi
genel نسل ، ذرية ، üren
genel أنسال ürenler


 

Hızlı Online Çeviri