Benzer Kelimeler

avdet kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel رَجَعَ الثَّلاَثَةُ رِجَالٍ üç adam avdet etti
genel عَائِدٌ (ج) عَائِدُون dönen , avdet eden , ait
genel آضَ ـِـ أَيْضاً dönmek , avdet ve rücü etmek , eski haline rücü etmek , işlenilen işe rücü edip tekrar yapmak , olmak , tahvil ve tağyir etmek , değiştirmek
genel أَوْبٌ : رُجُوعٌ : عَوْدَةٌ : عَادَةٌ : إِسْتِقَامَةٌ ، نَحْلٌ ، طَرِيقٌ ، طَرَفٌ rücü , avdet , dönüş , buluş , yel , rüzgar , süraat , hayvanın yürürken ayaklarını çabuk döndürmesi , adet , töre , doğruluk , istihkam , bal arısı , yol , taraf , semt , cihet , dönenler , rücü edenler
genel تَبَالَةٌ و فِي المَثَلِ أَهْوَنُ مِنْ تَبَالَة علي الحجّاج Yemende bir kasaba olup haccac - ı zalimin abdülmelik bin mervan tarafından oraya vali nasp olunmak gidip hariçten görünce istihkar ederek avdet etmiş olduğundan ( أَهْوَنُ مِنْ تَبَالَة علي الحجّاج ) darb - ı meseline sebep olmuştur
genel تَحَوُّلٌ (ج) تَحَوُّلاَتٌ değişmek , değişilmek , tebdil olunmak , dönüşmek , çevrilmek , başkalaşım , ayrılmak , bir halden bir hale dönmek , dönüş , avdet , dönüm , ayrılmak , dönüşüm , değişim , metamorfizm , tahavvül
genel أَلَبَ إِلَيْهِ ona döndü , avdet etti
genel آئِبٌ (ج) آئِبُونَ (ج) أَوْبٌ و أُوَّابٌ و أُيَّابٌ geri dönen , avdet eden , tövbe eden , raci olan , geri dönücü olan , avdet eden , ait , iyi hal , refah
genel عِوَادٌ avdet , dönmek
genel عِيَادٌ avdet , dönmek
genel مُعَاوَدَةٌ avdet , dönmek
genel عَوْدٌ geri dönmek , avdet etmek , hastayı ziyaret etmek
genel إِئْتَابَ : إِئْتِيَاباً geri dönmek , avdet etmek , rücü etmek , birine gece gitmek , gece ziyaret etmek , geceleyin suya girmek
genel آب ـُـ أَوْباً و إِيَاباً و إِيَّاباً و أَوْبَةً و أَيْبَةً و أُيُوباً و مآباً إِلَي geri dönmek , avdet etmek , rücü etmek , her taraftan gelmek , üşüşmek , tövbe etmek , gaib olmak , yok olmak , batmak , kast etmek , geceleyin suyun içine girmek , geceleyin gelmek , kast etmek , gitmek , batmak , tövbe etmek , güneş batmak
genel عَاوَدَ : مُعَاوَدَةً geri dönmek , geri gelmek , avdet etmek , döndürmek , tekrarlamak
genel إِيَابٌ (ج) إِيَابَاتٌ: رجوع و فِي المَثل رَضَيتُ من الغَنِيمَةِ بالإِيَابِ geri dönmek , rücü etmek , avdet etmek , dönüş
genel عائد ، راجع ، آئب avdet eden
genel عودة ، عود ، رجوع ، إياب avdet etmek
genel إِعْيَادٌ (ج) إِعْيَادَاتٌ avdet ettirmek , geri çevirmek
genel قَدِمَ ـَـ قُدُوماً و قِدْمَاناً و مَقْدَماً إِلَي ، عَليَ ، مِنْ yoldan gelmek , ulaşmak , varmak , dönmek , avdet etmek , ayak basmak , girmek , razı olmak , hoşnut olmak , bir işe yönelmek , kast etmek
genel يَؤُبُ döner , geri avdet eder
genel عَادَ ـُـ عَوْداً و عَوْدَةً و مَعَاداً إِلَي، مِنْ dönmek , geri dönmek , rücü etmek , hastayı ziyaret etmek , avdet etmek
genel عَوْدَةٌ dönmek , geriye dönmek , dönüş , avdet
genel عَوَدٌ hastayı göre varmak ve gidegeli muradına erişmek , geri dönmek , avdet etmek
genel مَآلٌ : مَرْجِعٌ ، مَعَادٌ ، مَفَادٌ ، مَفْهُومٌ ، فَحْوَي meal , mana , semere , netice , sonuç , mahsul , anlam , avdet ve rücü olunacak yer , merci , mead , mefad , mefhum , kavram , içerik , fehva

ilgili Kelimeler


 _
 

Hızlı Online Çeviri