ikmal kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel مُزَوِّدٌ بِ a , e ile ikmal eden
genel أَسْبَغَ : إِسْبَاغاً aptes vesaireyi tam almak , bir işin tam hakkını vermek , doyurmak , gark etmek , tamamlamak , ikmal etmek , bitirmek , tüketmek
genel سَرِيَّةُ الإِمْدَاد بِالمِيَاهِ المُسْتَقِلَّةِ bağımsız su ikmal bölüğü
genel مُنْجَزٌ becerilmiş , tamamlanmış , bitirilmiş , ikmal edilmiş , başarılmış
genel زَوَّدَ : تَزْوِيداً بِ bir şeyi artırmak , ilave etmek , ulaştırmak , yardım etmek , ikmal etmek , vermek , azıklandırmak , ikmal etmek , bahş etmek
genel إِسْتَكْمَلَ : إِسْتِكْمَالاً bir şeyi tamamlamak , ikmal etmek , tekmil etmek , bütünlemek , bitirmek , icra etmek
genel إِسْتَتَمَّ : إِسْتِتْمَاماً و تقول إستتمته فأتمه bitirmek , hitam vermek , payana erdirmek , ikmal etmek , tamamlamak , bir şeyin tamam ve ikmal edilmesini istemek , birinden bel denilen kazma aletini veya balta istemek , dokumasını tamamlamak için yün ve kıt kırpıntısı istemek
genel تَتِمَّةٌ ( ج ) تَتِمَّاتٌ : تَتْمِيمٌ devam , kalanı , tamamlayan , tamamlamak , ilave , son , eksik ve nakıs olan nesneyi itmam ve ikmal için ilave olunan nesne , birbirine tabi olmak , tamamlayan şey , ek , ilave
genel أَمِرَ ـَـ أَمْراً و أَمَراً و أَمَرَةً و إِمَارَةً emir olmak , bir yere emir ve vali tayin olunmak , çoğalmak , tamam ve ikmal olunmak , şiddetlenmek , hayvanları çoğalmak , atamak , nasp etmek , işte tecrübeli olmak
genel أَصْبغَ : إِصْبَاغاً عَلَي hurma olgunlaşmağa , pişmeğe başlamak , gebe hayvan tüylü yavru düşürmek , bal vermek , tamamlamak , ikmal etmek , bitirmek , , doyurmak , nimete gark etmek
genel إكمال ، تكميل ، إتمام ، تزويد ، تموين ikmal ( ar )
genel مَحَطَّةُ تَمْوِين ikmal istasyonu
genel مِيْنَاءُ التَّمْوِينِ ikmal limanı
genel تَزَوَّدَ : تَزَوُّداً بِ ikmal yapmak , verilmek
genel خُطُوطُ التَّمْويِل ikmal yolları
genel خُطُوطُ التَّمْوِينِ ikmal yolları
genel طُرُقُ الإِمْدَادِ ikmal yolları
genel إِكْمَالٌ ( ج ) إِكْمَالاَتٌ kamil ve kusursuz kılmak , itmam etmek , tamam etmek tamamlamak , bir nesneyi itmam etmek , ikmal
genel تَمْوِينٌ ( ج ) تَمْوِينَاتٌ kumanya , erzak , levazım , zahire , tedarik , ikmal , uçağa yemek servisi yapmak
genel إِسْتَكْمَلَ الشَّيْئَ : أتَمَّهُ nesneyi tamamladı , ikmal etti
genel إِسْتَتَمَّ النِّعْمَةَ nimetin tamam ve ikmal edilmesini istedi
genel أَصْبَغَهُ : أَسْبَغَهُ : اكمله و أتمّه onu ikmaletti , ikmal etti , tamamladı , bitirdi
genel إِسْتَكْمَلَهُ : أَكْمَلَهُ onu tamamladı , ikmal etti , bitirdi
genel تَمٌّ : تِمٌّ ، تُمٌّ son , nihayet , payan , itmam ve ikmal için ilave olunan şey
genel تَمامٌ ، تَمَامَةٌ ، تَتِمَّةٌ tam olmak , tamam olmak , bitmek , tamam , bir nesnenin tüm parçaları , eczaları istenildiği gibi mevcut olmak , yay daire ve açının doksan dereceye ikmali için ilave veya tenzili icap eden yay yahut açı , sağlam olmak , son , nihayet , bir şeyin itmam ve ikmal için ilave olunan şey , miktar


 

Hızlı Online Çeviri