ikmal kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel أَكْمَلَ : إِكْمَالاً tamamlamak , bitirmek , ikmal etmek , bütünlemek , bir şeyi tam ve kamil yapmak , kemale getirmek , berca etmek
genel كَمَّلَ : تَكْمِيلاً ، هُ tamamlamak , bitirmek , ikmal vermek , bitirmek , tekmil etmek , tam ve mükemmel kılmak , olgunlaştırmak
genel تَتْمِيمٌ (ج) تَتْمِيمَاتٌ : تَتِمَّةٌ tamamlamak , bütün etmek , tamam etmek , noksanı ikmal etmek , tamam kılmak , tamam etmek
genel ثَبَّي : تَثْبِيَةً toplamak , büyütmek , ziyade etmek , artırmak , övmek , özür dilemek , tahsil etmek , biriktirmek , cem etmek , devam etmek , arkasını bırakmamak , hayatta bulunan bir adamı övmek , medih ve sena etmek , düzeltmek , ıslah etmek , artırmak , çoğaltmak , itmam ve ikmal etmek , tamamlamak , tazim ve tekrim etmek
genel تَمْوِينٌ (ج) تَمْوِينَاتٌ kumanya , erzak , levazım , zahire , tedarik , ikmal , uçağa yemek servisi yapmak
genel اِتْمَام ikmal etmek
genel اِكْمَال ikmal etmek
genel اِكْمَال ، اِتْمَام ikmal etmek
genel إِسْتَتَمَّ : إِسْتِتْمَاماً و تقول إستتمته فأتمه bitirmek , hitam vermek , payana erdirmek , ikmal etmek , tamamlamak , bir şeyin tamam ve ikmal edilmesini istemek , birinden bel denilen kazma aletini veya balta istemek , dokumasını tamamlamak için yün ve kıt kırpıntısı istemek
genel تَزْوِيدٌ (ج) تَزْوِيدَاتٌ بِ yol için zad ve zahire tedarik etmek , vermek , ikmal etmek , donatmak
genel مُزَوِّدٌ بِ a , e ile ikmal eden
genel مُذَوِّدٌ veren , ikmal eden , azıklandıran
genel مُذَوَّدٌ بِ ... verilmiş , ikmal edilmiş
genel مُذَوَّدٌ بالوَقُودِ yakıt ikmal edilmiş
genel أَصْبَغَهُ : أَسْبَغَهُ: اكمله و أتمّه onu ikmaletti , ikmal etti , tamamladı , bitirdi
genel مَحَطَّةُ تَمْوِين ikmal istasyonu
genel تَتِمَّةٌ (ج) تَتِمَّاتٌ : تَتْمِيمٌ devam , kalanı , tamamlayan , tamamlamak , ilave , son , eksik ve nakıs olan nesneyi itmam ve ikmal için ilave olunan nesne , birbirine tabi olmak , tamamlayan şey , ek , ilave
genel مِيْنَاءُ التَّمْوِينِ ikmal limanı
genel تَمٌّ : تِمٌّ ، تُمٌّ son , nihayet , payan , itmam ve ikmal için ilave olunan şey
genel أَصْبغَ : إِصْبَاغاً عَلَي hurma olgunlaşmağa , pişmeğe başlamak , gebe hayvan tüylü yavru düşürmek , bal vermek , tamamlamak , ikmal etmek , bitirmek ,, doyurmak , nimete gark etmek
genel أَمِرَ ـَـ أَمْراً و أَمَراً و أَمَرَةً و إِمَارَةً emir olmak , bir yere emir ve vali tayin olunmak , çoğalmak , tamam ve ikmal olunmak , şiddetlenmek , hayvanları çoğalmak , atamak , nasp etmek , işte tecrübeli olmak
genel تَمامٌ ، تَمَامَةٌ ، تَتِمَّةٌ tam olmak , tamam olmak , bitmek , tamam , bir nesnenin tüm parçaları , eczaları istenildiği gibi mevcut olmak , yay daire ve açının doksan dereceye ikmali için ilave veya tenzili icap eden yay yahut açı , sağlam olmak , son , nihayet , bir şeyin itmam ve ikmal için ilave olunan şey , miktar
genel زَوَّدَ : تَزْوِيداً بِ bir şeyi artırmak , ilave etmek , ulaştırmak , yardım etmek , ikmal etmek , vermek , azıklandırmak , ikmal etmek , bahş etmek
genel إِسْتَكْمَلَ : إِسْتِكْمَالاً bir şeyi tamamlamak , ikmal etmek , tekmil etmek , bütünlemek , bitirmek , icra etmek
genel سَرِيَّةُ الإِمْدَاد بِالمِيَاهِ المُسْتَقِلَّةِ bağımsız su ikmal bölüğü

ilgili Kelimeler


 _
 

Hızlı Online Çeviri