kare kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel خَانٌ ( ج ) خَانَاتٌ : رِبَاطٌ او عَينٌ في لعب الضَّامة او الشطرمج وما شابهه bey , han , kervansaray , kare
genel مُرَبَّعٌ ( ج ) مُرَبَّعَاتٌ dörtgen , murabba , dört köşe , dört köşeli , kare , dörtlü
genel رَبَّعَ : تَرْبِيعاً dörtlemek , dört köşeli yapmak , dört bölüm yapmak , evi veya havuzu dörtgen şeklinde yapmak , kare şeklinde yapmak
genel تَرْبِيعٌ ( ج ) تَرْبِيعَاتٌ dörtleştirmek , dört bölük etmek , dörde taksim etmek , kare şekli üzere çizmek , yıldızlarınbirbirinden doksan derece uzaklık mesafesinde olmak , birsayının karesini çıkarmak , terbi
genel خَانَةٌ ( ج ) خَانَاتٌ ( كر ): او عَينٌ في لعب الضَّامة او الشطرمج وما شابهه hane , ev , kare , kolon
genel حَجَرُ دَسْتُور inşaatlarda kullanılan kesme veya yontma kare taş
genel مربع kare ( mat )
genel كود مربع kare kod
genel جِذْرٌ تَرْبِيعِيٌّ kare kök
genel مُرَبَّعٌ kare , dört köşe
genel جَارِحَةٌ ( ج ) جَوَارِحُ kesici alet , bıçak , yırtıcı dişi hayvan , yaralayıcı alet , yırtıcı kuş , yırtıcı organ , şahin , doğan , tazı , av köpeği , çok doğuran dişi hayvan , kısrak , avda kullanılan kuş veya çarpa , el ve ayak gibi kesbü kare yarayan vücut organları , mal kazanmağa alet olan azanın herbirisi , el ayak ağız ve oruspu ferci misillü aza
genel كيلومتر مربع kilometre kare
genel ملّمتر مربع milimetre kare
genel فَدَّانٌ ( ج ) فُدُنٌ و فَدَادِينُ saban , feddan : Mısırda bir arazi ölçü birimi , yüz ölçümü dört bin iki yüz metre kare olan bir saha , dönüm , tarla , ekilecek yer , saha , boyunduruğa koşulmuş öküz çifti , öküz , boyunduruğu ve edevatı


 

Hızlı Online Çeviri