Benzer Kelimeler

teftiş kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel بَحْثٌ ( ج ) بُحُوثٌ و أَبْحَاثٌ : سؤال aramak , araştırma , araştırmak , aramak , kazmak , eşelemek , eşmek , bahis , beyan ve teftiş ve tahkik tariki üzere kelam ertmek , emir , husus , madde , muaraza , öndül tayin etmek , muarazada tayin olunan ödül , gömüt aramak , irdelemek , sormak , konuşmak , maden ocağı , iri aslan
genel فَرْكَسَ : فَرْكَسَةً aramak , teftiş etmek , yoklamak
genel مَبْحَثٌ ( ج ) مَبَاحِثُ : بَحْثٌ ، تحقيق ، تفتيشٌ araştırma , tahkik , teftiş , konu , mevzu , mebhas , inceleme konusu , araştırma , dikkatle arama , bahis araştırmak , araştırılacak yer
genel إِبْتِحَاثٌ ( ج ) إِبْتِحَاثَاتٌ araştırmak , aramak , deşmek , teftiş etmek , bahis , görüşmek , mübahase etmek
genel إِسْتَبْحَثَ : إِسْتِبْحَاثاً araştırmak , gereği gibi araştırıp teftiş ve tahkik etmek
genel نَبَّشَ : تَنْبِيشاً araştırmak , yoklamak , aramak , teftiş etmek
genel تفتيش عسكري askeri teftiş
genel تفتيش المنشآت العسكرية askeri tesisleri teftiş etmek
genel إِقْتِيَارٌ ( ج ) إِقْتِيَارَاتٌ bahs ve tenkir etmek , teftiş etmek
genel تَفْتِيشُ القُصُورِ الرِّئَاسِيَّةِ başkanlık sarayları teftiş etmek
genel تَقَعُّرٌ ( ج ) تَقَعُّرَاتٌ bir hususun iç yüzünü teftiş etmek , derinleşmek , çukurlaşmak
genel إِسْتِنْحَاسٌ ( ج ) إِسْتِنْحَاسَاتٌ bir kelam yahut bir haberi teftiş ve tefehhüs ve tedkik ve tahkik etmek , araştırmak
genel تَتَبَّعَ : تَتَبُّعاً bir şeyin arkasına düşüp her cihetini araştırmak , iyice teftiş ve tahkikle uğraşmak , çok kovalamak , arkasını hiç bırakmamak , izlemek
genel إِفْتِقَادٌ ( ج ) إِفْتِقَادَاتٌ denetlemek , tefekkut etmek , aramak , araştırmak , yoklamak , denetlemek , teftiş etmek
genel تَفَقَّدَ : تَفَقُّداً denetlemek , yoklamak , soruşturmak , tekarar gözden geçirmek , aramak , teftiş etmek , kayıp ettiği şeyi araştırmak , arayıp sormak
genel بَعْثَرَ : بَعْثَرَةً و في القرآن الكريم أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ و وإذا القبور بُعْثِرَتْ dikkat ve ihtimamla bakıp teftiş etmek , alt üst edip dağıtmak , eşmek , karıştırıp aramak , darmadağın etmek , diriltmek , karıştırmak , koparmak , kaldırmak , çıkarmak , açmak , silkip atmak , bulandırmak , yıkıp altını üstüne getirmek , keşif ve istıhraç etmek , meydana çıkarmak
genel بَاثَ ـُـ بَوْثاً esneyip aramak , araştırmak , teftiş etmek , dağıtmak , kaldırmak , tarumar etmek
genel تَفْتِيشُ البُيُوتِ evleri teftiş etmek , evleri aramak
genel أَبَاثَ : إِبَاثَةً eşeyip aramak , araştırmak , teftiş ve tahkik etmek , dağıtmak , tarumar etmek
genel إِبْتَاثَ : إِبْتِيَاثاً eşeyip aramak , araştırmak , teftiş ve tahkiketmek , dağıtmak , tarumar etmek
genel تَفْتِيشٌ عَامٌّ genel teftiş
genel إِبْتَحَثَ : إِبْتِحَاثاً عَنْ gereği gibi araştırıp teftiş ve tahkik etmek , araştırmak , aramak , deşmek , teftiş etmek , bahis , görüşmek , mübahase etmek , toprağa gömme tabir olunan oyunu oynamak
genel نَقَّرَ : تَنْقِيراً gereği gibi teftiş ve taharri etmek
genel تَنْقِيرٌ ( ج ) تَنْقِيرَاتٌ gereği gibi teftiş ve taharri etmek , ıslık çalmak
genel تَفْتِيشُ الدَّاخِلين و الخَارِجِين giren ve çıkanlara aramak , teftiş etmek


 

Hızlı Online Çeviri