Benzer Kelimeler

yeğdir kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel العدوّ العاقل خير من الصديق الجاهل akıllı düşman akılsız dosttan yeğdir
genel الإشتغال مجانا أحسن من المشي الفارغ boş gezmektense bedava işlemek yeğdir
genel كلب حي خير من أسد ميت diri bir köpek ölü bir aslandan yeğdir ( at . s )
genel كلب جوّال خير من أسد رابض gezen köpek oturan arslandan yeğdir
genel الصاحب الصادق خير من الأقرباء sadık dost akrabadan yeğdir

Benzer Kelimeler

Kategori Anlam Orijinal metin
genel رَاجِحٌ ağırbasan , racih , yeğ olan , artık
genel أَوْحَدُ ( ج ) أُحْدَان وَ وُحْدَان : واحد bir , tek , yegane
genel وَحِيدٌ ( ج ) وُحَدَاءُ ( م ) وَحِيدَةٌ bir , tek , yegane , biricik , eşsiz , yalnız , münferit , vahit
genel أَحَدٌ ( ج ) آحَادٌ و أُحْدَان و أَحَدُون ( م ) إِحْدَي ( ج ) إِحْدُ ( م ) إِحْدَي : فَرْدٌ : أَمَرٌ و منه قوله تعالي قل هو الله أحد bir , tek , yek , eşsiz , ahad , yek , tek , yegane , birisi , kimse , hiç kimse , hiçbir kimse , den bir tanesi , Pazar , yekşembe
genel تَوَحَّدَ : تَوَحُّداً birleşmek , bir olmak , tek olmak , yalnızlaşmak , yalnız olmak , biricik , yegane , tek ve eşsiz olmak , tek başına yalnız yaşamak , birleşmek
genel وَحْدَةٌ ( ج ) وَحَدَاتٌ birlik , vahdet , bir olmak , tek olmak , yalnız olmak , yegane olmak , birim , ünite , bütünlük , yalnızlık , birleşme , iki veya daha çok milletin birleşmesi gibi , teklik , tenhalık , birim , kontör , uzlet , ittihat
genel فَذٌّ ( ج ) أَفْذَاذٌ و فُذُوذٌ eşsiz , tek , bir , yalnız , bir tane , ayrı , münferit , yegane , emsalsiz , nadir , dağınık hurma tanesi , kumar oklarından birincisi
genel فَرِيدٌ ( ج ) فُرَادٌ و فَرَدٌ ferit , yegane , tek eşsiz , nadir , eşi , misli olmayan , biricik , bir , yalınız , kıymetli mücevher , tenha , yalnızca , aralıkları başka bir şeyle ayrılmış olan inci dizisi
genel فَرْدٌ ( ج ) أَفْرَادٌ و فِرَادٌ و فُرَادَي fert , birey , tek , tek olmak , yalınız , Allah ( c . c .) , yegane , bir , fert , şahıs , eşsiz , tabanca
genel آثِرٌ : رَاوٍ : نَاقِلٌ hadis , haber , eser nakil ve rivayet eden , intihap eden , hadis nakil eden , nefis şeyleri kendisine ayırıp arkadşlarını mahrum bırakan mukaddem , evvel , baş , ön , evvel , efdal , müraccah , yeğ , üstün
genel خَيْرٌ ( ج ) خِيَارٌ و أَخْيَارٌ و خُيُور و خَيْرَاتٌ iyi , hayır , seçkin , yeğ , daha iyi , yararlı , hayırlı , en hayırlı , iyi adam , cömertlik , şeref , huy , altın , fayda , yarar , menfaat , iyi olmak , yararlı olmak , iyilik , lezzet , güzel , çok mal , kerem , seçmek , at sürüsü , yılkı
genel حَلٌّ وَحِيدٌ tek çözüm , yegane çözüm
genel مُفْرَدٌ ( ج ) مُفْرَدَاتٌ tekil , müfret , tek , yalınız , yegane , yaban öküzü
genel مُنْفَرِدٌ yalnız , belli başlı , tek başına , tekleşen , yegane , münferit
genel أَعْزَلُ ( ج ) عُزَّلٌ و عُزْلان yapayalınız , yegane ve münferit olan , silahsız olan , müdafaasız , savunmasız , yağmursuz bulut , kuyruklu at , omaca tabir olunan iki pöç kemiklerinin birisi olan hayvan
genel يَفْرِنُ : مَدينة ليبية Yefrin şehri
genel فريد ، لا نظير ، لا مثيل ، وحيد ، وحدانيّ ، أوحد ، ، منقطع النظير ، بلا نظير ، بلا مثيل yegane ( far )
genel عائق وحيد yegane engel
genel نسخة وحيدة yegane nüsha
genel شعارنا الوحيد العودة إلي الإسلام من جديد او مجددا yegane parolamız yeniden İslama dönmek
genel بديل او خيار وحيد yegane seçenek
genel ممثل شرعي وحيد yegane yasal temsilci
genel سبيل وحيد yegane yol
genel حل وحيد yegane çözüm
genel فرديّة ، وحدانيّة yeganelik


 

Hızlı Online Çeviri