Benzer Kelimeler

ardından kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel وراء عملية الإغتيال suikast eylemi ardından
genel تَهَاطَلَ القَوْمُ kavim birbirinin ardından geldiler
genel تَهَاطَلَ : تَهَاطُلاً kavim birbirinin ardından gelmek
genel دِحْقَابٌ hışım ile ardından çekip durmak
genel مُدَابَرَةٌ birbirine ardını dönmek , koyunun kulağını ardından kesip ilişik muallak bırakmak
genel لاَذَ ـُـ لَوْذاً و لَوَاذاً و لُوَاذاً و لِوَاذاً و لِيَاذاً و مَلاَذاً بِ bir kimseye veya bir yere sığınmak , kaçmak , firar etmek , ardından saklanmak
genel سِيَاقَةٌ : قِيَادَةٌ şoförlük , sürücülük , bir nesneyi ardından dürtüp sürmek ve hazine ve muhasebesiyle senetleri yazmasına istimal olunan yazı , siyakat
genel إِتَّبَعَ : إِتِّبَاعاً uymak , tabi olmak , izlemek , imtisal etmek , peyrev olmak , tebeiyyet etmek , izince gitmek , ardınca gitmek , ardından yetişmek , arkasında yürümek , uymak , izince gitmek , ardınca gitmek , takip gitmek , ittiba etmek
genel تَعْقِيبٌ (ج) تَعَقِيْبَاتٌ takip , ardından varmak , birinin ardınca gitmek yahut gelmek , bir nesneyi geri bırakmak , sonraya bırakmak , namazdan sonra duaya oturmak , takip etmek , koğuşturmak , yorumlamak
genel إِسْتذْنَبَ : إِسْتِذْنَاباً bir kimseyi suçlu bulmak , bir kimsenin ardından gitmek , peşinden gitmek , bir kimsenin kuyruğunu salı vermeyip izini basarak gitmek , bir iş tamam olup serencam bulmak , kuyruğunu salı vermeyip izini basarak kovalamak , bir kimsenin izine basarak peşine düşmek , kuyruğunu salıvermeyerek ardına düşmek
genel تَلاَ ـُـ تُلُوّاً وفي القرآن الكريم و اتبعوا ما تتلو الشياطين ardınca gitmek , ardından gelmek , takip etmek , yerine geçmek , izlemek , peşinden gitmek , peşini bırakmak , kovalamak , terketmek , vazgeçmek , ehemmiyet vermemek , tahkir etmek , söylemek , konuşmak , geride kalmak , gecikmek , teehhür etmek
genel قَيْدٌ (ج) قُيُودٌ و أَقْيَادٌ و (جج) قُيُودَاتٌ ayak bağlayacak tuşak ve bukağı ve kişinin ardından beri iki karıcasını bir yere getirip sıkacak nesne , kayıt , köstek , tuşak , bukağı , bağ , kapan , miktar , şekil , hareke , miktar , kadar , ayak bağlanan ip
genel تَجْلِيبٌ و تَقُولُ جَلَّبَ ضَرْعَ حَلُوبتك giryo ve feryat etmek , ata zecir ve avaz ile haykırmak , yarış atları gelip geçerken birinin ardından teşvik için çağırmak , men eylemek , bir miktar yün ve keçe makulesini çamur gibi nesne ile boyayı dişi devenin memesine bend eylemek , cilbab tabir olunan geceliği giymek
genel إِجْلابٌ (ج) إِجلاَبَاتٌ çağırmak , ünlemek , atın arkasından hay kırmak , getirmek , toplamak , şamata etmek , cem eylemek , yoldaşlık , eylemek , ardından çağırmak , insanlar giryo ve feryad ve şamata eylemek , vücüh kesbukare duruşmak ve kazanç yoluna çabalamak , ata zecir ve azar ile haykırmak , kan kurumak , bir kimseyi şer ve mazarat vadiyle korkutmak , cemaat cem eylemek , deve havudunun hatbine yaş deri kaplayıp üzmek , gitsin diye katı haykırmak , tahliye etmek , tahliye
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني