kamaştırmak kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel اِبْهار للْبصَر kamaştırmak
genel اِبْهار للْبصَر ، تَخْيير kamaştırmak
genel أَضْرَسَ : إِضْرَاساً kamaştırmak
genel تَخْيير kamaştırmak
genel تضريس الاسنان ، تكليل الاسنان diş kamaştırmak
genel إِضْرَاسٌ (ج) إِضْرَاسَاتٌ dişi kamaştırmak
genel إضراس الأسنان ، تكليل الأسنان dişleri kamaştırmak
genel اِبْهَاج لِلْبَصَر göz kamaştırmak
genel اِبْهَاج لِلْبَصَر ، تَسْحِير göz kamaştırmak
genel تَسْحِير göz kamaştırmak
genel خطف بصر البصيرة ، إفتان ، تفتين akıl gözünü kamaştırmak
genel كَلَّلَ : تَكْلِيلاً فِي ، عَنْ ، هُ taçlandırmak , taç giydirmek , kılıç körelip kesmez olmak , köreltmek , bir işte çabalamak , bir işte gevşek ve korkak olmak , üzerine kılıçla saldırmak , kamaştırmak
genel أَبْهَرَ : إِبْهَاراً acayip ve garip bir hal ve harekette bulunmak , acayip bir şey türetmek , fakirlikten sonra zengin olmak , gündüz ortası sıcaklığndan yanmak , kah iyi kah kötü ahlaklı ve mütelevvin olmak , seyyide ve şerife bir kadın tezevvüc etmek , göz kamaştırmak , dehşete düşürmek , har har solumak , beğenmek
genel بَهَرَ ـَـ بَهْراً و بُهُوراً çok parlak ve ziyadar olmak , parlatmak , parlamak , parıldamak , kamaştırmak , uzamak , uzaklaşmak , muvafak olmamak , ayın aydınlığı ziyade olup yıldızların görünmesine mani olmak , akrana faik ve hüsün ve cemalde akran ve emsaline galebe çalmak , galip olmak , yenmek , doldurmak , birine iftira ve bühtan etmek , galip gelmek , aciz bırakmak
 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني