kare kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel مُرَبَّع kare
genel كيلومتر مربع kilometre kare
genel ملّمتر مربع milimetre kare
genel سَانْتِمِيترَا مُرَبَّع santimetre kare
genel كود مربع kare kod
genel جِذْرٌ تَرْبِيعِيٌّ kare kök
genel مُرَبَّعٌ kare , dört köşe
genel خَانَةٌ (ج) خَانَاتٌ (كر): او عَينٌ في لعب الضَّامة او الشطرمج وما شابهه hane , ev , kare , kolon
genel خَانٌ (ج) خَانَاتٌ : رِبَاطٌ او عَينٌ في لعب الضَّامة او الشطرمج وما شابهه bey , han , kervansaray , kare
genel حَجَرُ دَسْتُور inşaatlarda kullanılan kesme veya yontma kare taş
genel مُرَبَّعٌ (ج) مُرَبَّعَاتٌ dörtgen , murabba , dört köşe , dört köşeli , kare , dörtlü
genel رَبَّعَ : تَرْبِيعاً dörtlemek , dört köşeli yapmak , dört bölüm yapmak , evi veya havuzu dörtgen şeklinde yapmak , kare şeklinde yapmak
genel تَرْبِيعٌ (ج) تَرْبِيعَاتٌ dörtleştirmek , dört bölük etmek , dörde taksim etmek , kare şekli üzere çizmek , yıldızlarınbirbirinden doksan derece uzaklık mesafesinde olmak , birsayının karesini çıkarmak , terbi
genel فَدَّانٌ (ج) فُدُنٌ و فَدَادِينُ saban , feddan : Mısırda bir arazi ölçü birimi , yüz ölçümü dört bin iki yüz metre kare olan bir saha , dönüm , tarla , ekilecek yer , saha , boyunduruğa koşulmuş öküz çifti , öküz , boyunduruğu ve edevatı
genel جَارِحَةٌ (ج) جَوَارِحُ kesici alet , bıçak , yırtıcı dişi hayvan , yaralayıcı alet , yırtıcı kuş , yırtıcı organ , şahin , doğan , tazı , av köpeği , çok doğuran dişi hayvan , kısrak , avda kullanılan kuş veya çarpa , el ve ayak gibi kesbü kare yarayan vücut organları , mal kazanmağa alet olan azanın herbirisi , el ayak ağız ve oruspu ferci misillü aza

ilgili Kelimeler

 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني