Benzer Kelimeler

nam kelimesinin Türkçe Türkçe çevirisi ve anlamı

Kategori Anlam Orijinal metin
genel إسم ، مسمي ،، سمعة ، شأن ، شهرة ، صيت nam ( ar )
genel سميّ hem nam
genel بُثْلَةٌ : شُهْرَةٌ يقال له بُثْلَةٌ şöhret , ün , şan , nam
genel كِنْدِيّ Kindi nam bir Arap filozofu
genel خَشَبَاتٌ Irakta Abadan nam karye arkasında bir yer
genel خَبِيئَة :إسم بنت رياح بن يربوع Riyah bin yerbu nam kimsenin kızı ismidir
genel أَبُو حُزَابَةٍ benu rabiadan velid bin nüheyk nam kimsenin künyesidir
genel تَجَيُّبٌ : إبن كندة ibn - i kindedir , sevban bin selim nam kimsenin kızı ismidir
genel سُمْعَةٌ : شُهْرَةٌ ün , şöhret , ad , nam , gösteriş , riyakarlık , san , itibar , şeref
genel صَيتٌ halk içinde yaygın olan ün ve iyilikle anılmak , ad , nam
genel مُتَنَبِّئٌ yalancı peygamberlik iddiasında bulunan , peygamberlik taslayan , yalancı peygamber , Mütenebbi nam Arap şairi
genel لَجْأٌ ، لَجَأٌ sığınmak , bir yer adı , Ömer ibn - ül Aşas nam şairin dedesinin adı
genel حَبَّابَةٌ kadın isimlerindendir ve Ebu Seleme Tebuzeki nam muhaddisin şeyhesi olan alime hatundur
genel أَخَاشِبُ Beni Temim kabilesine mahsus Saman nam mahalde bir nice dağa ıtlak olunur
genel صِيْتٌ : صَوْتٌ ad , ün , şöhret , güzel anı , nam , itibar , iyi san , ses , ün , çığıltı , feryat
genel أَجَاءَةٌ nam kim seye bağlı bir yer adıdır , Ev ve meskenleri müctemil olduğu menkuldur
genel بَادَ ـِـ بَيْداً و بُيُوداً و بَيَاداً و بَيْدُودَةً و بَوْداً و بَوَاداً nam ve nişanı duyulamayacak şekilde gitmek , ilelebet ayrılmak , mahv ve yok olmak , helak olmak , güneşbatmak , grup etmek
genel شُهْرَةٌ şöhret , ün , ad , san , itibar , şeref , nam , bir nesnenin ismi ve evsafı insanlar arasında bilinip söylenmek
genel شَأْنٌ (ج) شُؤُونٌ (جج) شُؤُونَاتٌ : أَمْر iş , durum , şöhret , namus , ırz , nam , mahiyet , keyfiyet , hal , makam , mertebe , ihtiyaç , şan , şen , şeref , asalet , hacet
genel وَادِي اْلحِنَّاءِ kına vadisi , Yemende Zebid ve Tazz nam beldeler arasında bir maruf vadidirki onda pek çok kına bitkisi biter
genel إِسْمٌ (ج) أَسْمَاءٌ و أَسَامٍ و أَسْمَاوات و أَسَامِيُ ad , isim , nam , alamet , itibar , gerek hissi ve gerek manevi olan mevcudatın birini zihinle izhar ve ihzar için istimal olunan lafız
genel خَرِبٌ : لحف Benu Selim madeni yakınında Tear nam mahalle karib bir dağ ve hayet nam kasaba ile Şam aasında bir yerin adı ve Feyd ile Medine arasında bir yer , dağın bir yanına sivrilip çıkan ucu ve yufka ve beyaz taşlık yer , lahaf manasına
genel بَيْقَرَ : بَيْقَرَةً helak olmak , bozulmak , fasitolmak , mütekebbirane yürümek , yorulup aciz kalmak , şek ve şüphe etmek , ölmek , vefat etmek , kanmak , hazil olmak , arık olmak , aşiret reisi ahiretini çölde bırakıp kendisi kasaba ve köyde iskan etmek , nam ve nişan işitilecek bir tarafa gitmek
genel ذِئْبَةٌ Rabia nam şairin validesi ismi , hacizül ezdi nam kimsenin atının adı , bir hastalıktırki davarın boğazında hadis olur kulağının dibini demir çuvaldız gibi nesne ile delip hurda darı tanesi gibi bir şey istihraç eylemekle o hastalıktan halas olur , at eyerin
genel حَبْحَابٌ ashaptan bir zat , kısa bodur kimse , kabihülheykel abus ve demin kisme , bedhuy ve bedmeşrep kimse , amr ibn - i el hilli nam kimsenin kılıcı adı cüre ve zebun ve dail kişi yahut öylece olan erkek deve ve şuayb el basri et tabiinin pederinin adıdır

ilgili Kelimeler

 _
 

حمل تطبيق المعاني المجاني